Zdravlje ispred profita! – Saopštenje redakcije časopisa „Der Funke“ povodom pandemije korona virusa

Stav redakcije časopisa „Der Funke“ (Iskra) prema aktuelnoj situaciji i zadacima radničkog pokreta. Lest hier die Stellungnahme auf Deutsch.